VVS radiator

Yrkesstolthet och spetskompetens

På Gång
read moreNya projekt Tibro
I Jonssons Rör 2014-08-28

Parkvillor,Gallerian och utbyggnad fjärrvärme.

read moreLudvika - Länsarkivet
Ludvika 2014-08-28

Nytt projekt Länsarkivet

read moreLudvika Butikens öppettider
Ludvika 2014-07-02

Vecka 28 har butiken andra öppettider

read moreFörvärv av TS Rör AB, Gnarp
Örebro - huvudkontor 2014-06-19

Nytt företagsförvärv!

read moreVi söker VVS montörer till Hudiksvall
Sundsvall 2014-06-04

Service-  och entreprenad montörer

Kvalitet/miljö

 • Radiators verksamhet genomsyras av ett strukturerat kvalitets- och miljöarbete. Ledningssystemet följer ISO-9001:2000 och ISO-14001. Inom affärsområdet Industrirör är vi certifierade enligt den nya Europasvetsnormen PED.

Genom att förebygga och göra rätt från början sparar vi både tid och pengar, samtidigt som vi uppfyller kundens krav och förväntningar.

Praktiskt inriktat miljötänkande ska gå som en röd tråd genom verksamheten. Tillsammans med kunder och leverantörer utvecklar vi lösningar som avlastar miljön och ger möjlighet till ökad lönsamhet, säkerhet och kvalitet.

Kvalitetspolicy

Radiators affärsidé är att utföra VVS-installationer med stark lokal förankring. Vi ska, tillsammans med våra kunder, se till att deras behov och förväntningar uppfylls, samt genom fortlöpande service och underhåll bevara installationerna i miljömässigt och ekonomiskt bra skick.

De produkter och tjänster som vi levererar ska, genom vår interna kvalitetskontroll, motsvara de specifikationer och utförande som våra kunder förväntar sig.

Vårt kvalitetssystem, baserat på ISO-9001, ska garantera en bra produkt.

Det vi gör – som individer och företag – ska vara en god referens för fortsatta affärer

Miljöpolicy

Vi ska verka för ett bättre samhälle genom att utföra arbeten och tjänster inom VVS med hänsyn till människa och miljö.

Mål

Vi ska

 • utföra och leverera VVS-installationer som kretsloppsanpassats
 • medverka till ekologiskt hållbara lösningar
 • vara engagerade och utbildade i miljöfrågor
 • leva väl upp till de krav och förordningar som ställs på oss
 • ha ett väl fungerande miljösystem

Miljöpolicy Vi ska verka för ett bättre samhälle genom att utföra arbeten och tjänster inom VVS med hänsyn till människa och miljö.

 

Strategi

För att uppnå våra mål ska vi i all vår verksamhet inom planering, projektering, inköp, produktion samt uppföljning och service:

 • Använda material som ingår i ett naturligt kretslopp och är resurssnåla i sin framställning, nyttjande och återanvändning, samt är anpassade till människors hälsa
 • Använda maskiner, verktyg, medel, metoder och hjälpmedel som är resurssnåla och anpassade till vår inre och yttre miljö
 • Undvika användning och spridning av naturfrämmande ämnen
 • Fortlöpande följa med i utvecklingen av miljöfrågor och metoder
 • Aktivt samverka med beställare, leverantörer, konsulter, underentreprenörer, organisationer och myndigheter
 • Genom god planering undvika onödiga resor och transporter
 • Fortlöpande och systematiskt utvärdera miljöarbetet för förbättring
 • Redovisa vårt miljöarbete inom och utom företaget